• 0,00

    Agotado

    2 euro commemorative

    San Marino 2016: 550 Jaar Overlijden Donatello

    Op de voorgrond staat links het portret van de David afgebeeld, een detail van het bronzen standbeeld gemaakt door Donatello. Bovenaan in het midden staat het muntteken „R”; rechts, de aanduiding van het uitgevende land „SAN MARINO”; rechts onderaan, de inscriptie „Donatello”, de data „1466-2016” en in het midden, de initialen van de kunstenaar „MB”.

    Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.